Handelsbetingelser

Virksomhedsoplysninger

Navn Trinity Hotel og Konference A/S
Selskabsform Aktieselskab
CVR-nummer 12812930
Adresse Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
E-mail rec@trinity.dk
Telefon +45 82 27 17 17
Etableringsår 1991
Ydelser Møder & Konferencer
Hotel & Restaurant
Celebration (fester & selskaber)
Event
Gavekort til ovenstående
Klassifikationer Trinity Hotel og Konference er konference-
og hotelklassificeret med 4-stjerner, jf. Horestas klassificering, og har endvidere Green Key, Det Økologiske Spisemærke i Bronze og Elite-Smiley.

Chefgruppen

Camilla Tallerup Hotel direktør

Camilla Tallerup

Direktør

+45 22 38 60 58

cta@trinity.dk

Lisbeth Vinther-Wilhelmsen Salgs- & Udviklingschef

Lisbeth Vinther-Wilhelmsen

Salgs- & Udviklingschef

+45 82 27 17 04

lvw@trinity.dk

Thomas Lund F & B Innovator

Thomas Lund

F & B Innovator

+45 20 84 32 56

tlp@trinity.dk

Peter A. Wistoft Økonomi- & Administrationschef

Peter A. Wistoft

Økonomi- & Administrationschef

+45 20 98 42 75

paw@trinity.dk

Afbestillingsregler

Møder & konferencer

En afbestilling, nedjustering eller flytning skal foretages skriftligt.
Et arrangement kan annulleres, nedjusteres eller flyttes efter nedenstående tidsfrister:

 • Indtil 8 uger før arrangementsstart kan I omkostningsfrit annullere, nedjustere eller ændre arrangementet.
 • Indtil 48 timer før arrangementsstart kan I frit nedjustere med 10% i deltagerantal, dog max. 10 personer.
 • Mellem 8 uger og 2 uger før arrangementsstart faktureres 75%.
 • Senere end 2 uger før arrangementsstart faktureres 100%.

Beregningsgrundlaget sker ud fra den oprindelige bestilling eller en evt. senere opjustering. Vi fakturerer ekstra og eksterne ydelser, der ikke kan afbestilles eller nedjusteres.

Hotel

 • Afbestilling af værelset kan ske uden beregning inden kl. 12.00 på ankomstdagen.

I tilfælde af for sen annullering eller udeblivelse, vil regning for opholdets første nat blive fremsendt.

Hotelgrupper

Afbestilling af hotelværelser vil blive faktureret efter følgende regler:

 • Senere end 3 uger før opholdets start med 50% af prisen.
 • Senere end 3 dage før opholdets start med 75% af prisen.
 • Annullering af opholdet på ankomstdagen med 100% af prisen.

Fest & Selskab

Gælder alle events og selskaber over 9 personer

Afbestillinger af arrangementer vil blive debiteret efter følgende regler:

 • Senere end 8 uger før arrangementets start med 25% af arrangementets pris.
 • Senere end 1 uge før arrangementets start med 100% af arrangementets pris.
 • Deltagerantal kan reduceres med op til 5% uden omkostning indtil
  48 timer før arrangementets dato.
 • Såfremt udlejning til anden side finder sted, reduceres dit afbestillingsgebyr tilsvarende.

Events

Tilmelding via NemTilmeld

Gælder op til 9 personer. Fra 10 personer og op gælder afbestillingsregler for fest & selskab.

Normale events:

 • Det er muligt at ændre sin bestilling op til 3 dage før starttidspunktet for eventen (+/-5%).
 • Det er muligt at afbestille op til 5 dage før starttidspunktet for eventen.

Kultur events:

 • Det er kun muligt at bestille flere billetter, ikke nedjustere.
 • Det er ikke muligt at afbestille eller få refunderet. Man må selv afsætte billetten.
 • Det vil tydeligt fremgå, at det er en kultur event, og at billetten ikke kan refunderes.

Betaling

Afbestilling af hotelværelser vil blive faktureret efter følgende regler:

 • Kontant
 • MobilePay
 • Betalingskort
 • Bankoverførsel
 • NemTilmeld
 • Online booking på trinity.dk

Angivne priser er i danske kroner, DKK.
Hvor intet andet er angivet, er beløbet opgivet inklusiv 25% moms.

Betaling med kreditkort

Jf. seneste regler vedr. anvendelse af kreditkort opkræves gebyr ikke, når private kreditkort, udstedt indenfor EU, anvendes.
Gebyr opkræves ved anvendelse af alle kreditkort, udstedt udenfor EU.

Betalingsbetingelser

Ydelser i Restaurant Lillebælt og brasserie G afregnes netto kontant eller i forbindelse med afrejse.
Alle priser er baseret på en samlet afregning/faktura, som sendes pr. mail.

Betalingsbetingelser:

 • Netto 8 dage.
 • Ved betaling efter forfaldsdato, rykkerskrivelse 2, beregnes 0,67% pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 100,-.

Rygepolitik

Rygning er kun tilladt udendørs på Trinity Hotel og Konference. Rygning på værelset medfører en ekstraregning på kr. 2.500,- til dækning af udgifter til ekstra rengøring, rensning af tekstiler og 2 udluftningsdage.

Kæledyr – hund

Når du booker et værelse, bedes du oplyse, hvis du medbringer din hund. Gebyret er kr. 200,- pr. nat.

Hunde må ikke medbringes i Restaurant Lillebælt eller brasserie G.

Opbevaring af værdier og bagage

Du har selv ansvar for dine ejendele. Efterlad ikke værdigenstande eller bagage uden opsyn.

Bagage kan opbevares efter anvisning. Opbevaring sker på gæstens eget ansvar.

Værdigenstande kan opbevares i vores sikkerhedsboks. Af sikkerhedsmæssige årsager er Trinity Hotel og Konference dog ikke forpligtet til at opbevare genstande af stor værdi eller genstande, der er til fare for sikkerheden.

Glemte genstande

Værdigenstande og/eller bagage, efterladt eller glemt på værelser og Trinity Hotel og Konferences arealer, opbevares indtil 3 måneder efter afrejse, hvorefter de afleveres til hittegods.

Eftersendelse af genstande kan ske mod betaling af et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- samt forsendelsesomkostninger.

Forsikring

Trinity Hotel og Konference lever op til/overgår alle lovens krav om forsikring og god forretningsmoral.

Trinity Hotel og Konference er forsikret med en branchespecifik WIP HORESTA forsikring. Det er en forsikringsløsning, ”skræddersyet” til hoteller, restauranter og konferencesteder.

Trinity Hotel og Konference er dækket for person- og tingskade op til kr. 25.000.000 årligt.

I tilfælde af skade, uheld, tyveri eller andet, skal du altid henvende dig i receptionen med det samme, så vil vi være behjælpelige med aktion: Politianmeldelse, begrænsning af skade, tilkaldelse af ambulance, etc.
Generelt er det altid dine egne forsikringer, der dækker ved tyveri, uheld, skade på ting etc., selvom du opholder dig på Trinity Hotel og Konference. I øvrigt henvises til normal, dansk lovgivning og forsikringspraksis.

Reklamation

Ved mangler eller utilfredsstillende forhold bedes du give meddelelse herom til Trinity Hotel og Konference hurtigst muligt (inden for 8 hverdage), så forholdet kan bringes i orden.

Ankenævn

Opnås enighed ikke om behandling af en reklamation, kan du klage
til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme, Slotholmsgade 1217 København K, mail: kontakt@hrt-ankenaevn.dk, tlf. 35 36 51 21.

Behandling af personoplysninger

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for registrering af følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse (gadenavn, postnr. og by)
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • CVR-nr. (evt).

Personoplysningerne anvendes i forbindelse med administrationen af og betalingen for de ydelser, du har reserveret. Ovenstående omfatter også meddelelser, som er påmindelser eller orientering om en reservation eller tilbud og information vedrørende din reservation før, under og efter dit ophold.

Jf. persondataloven har du som registreret hos Trinity Hotel og Konference altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Sletning af oplysningerne sker ved henvendelse til Trinity Hotel og Konference – evt. via mail: GDPR@trinity.dk.

Vi henviser i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser vedrørende håndtering af persondataforordningen (GDPR) – se vores (”Persondata-
politik”).

Offentlighed

De til enhver tid gældende handelsbetingelser vedr. Trinity Hotel og Konference vil altid være tilgængelige her på vores hjemmeside: trinity.dk.

Force Majeure

Bestillinger kan annulleres uden varsel fra Trinity Hotel og Konferences side som følge af force majeure[3], strejke eller andre forhold, som vi ikke har indflydelse på.

I alle tilbud vedr. vores ydelser henledes opmærksomheden på vores handelsbetingelser – som findes på: trinity.dk.