Organisation

Ledelse, bestyrelse & medarbejdere
Direktions- & Chefgruppe

Eva Ejlskov
Direktør

Tel.: +45 61 20 60 22
Mail: ee@trinity.dk

Peter A. Wistoft
Økonomi- & Administrationschef

Tel.: +45 20 98 42 75
Mail: paw@trinity.dk

Lisbeth Vinther-Wilhelmsen
Salgs- & Udviklingschef

Tel.: +45 20 64 62 06
Mail: lvw@trinity.dk

Stig Schurmann Hansen
F & B Chef

Tel.: +45 23 21 68 70
Mail: sha@trinity.dk

Metha Palmus Hansen
PA & HR-konsulent

Tel.: +45 61 20 84 46
Mail: mph@trinity.dk

Bestyrelse
Finn Vestergaard
Formand
Mikael Arendt Laursen
Næstformand
Maja Volquards Hesselholt
Bestyrelsesmedlem
Henrik Neelmeyer
Bestyrelsesmedlem
May-Britt Andreasen
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Rene Lind Andersen
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

LEDELSE

Trinitys ledelse: “medarbejderne er vores vigtigste ressource”.
Trinitys ledelsesstrategi tager udgangspunkt i, at medarbejdernes kompetencer er virksomhedens vigtigste ressource. Målet er derfor at frigøre og udnytte medarbejdernes kreative og skjulte ressourcer ved at skabe et respektfuldt og værdifunderet miljø.
De ledelsesmæssige fokusområder er: Tryghed – Lytte – Finde/udfordre/udvikle kompetencer.

MEDARBEJDERE

I en serviceorienteret virksomhed som Trinity er medarbejderne en uvurderlig ressource. Kompetente medarbejdere, der leverer et godt produkt og lever op til vores værdier, er af afgørende betydning for vores fortsatte succes og fremgang.
En væsentlig forudsætning for, at Trinitys medarbejdere kan yde en fantastisk og effektiv indsats er, at de er glade for deres arbejde og for deres arbejdsplads. Derfor er der konstant fokus på medarbejdernes tilfredshed og trivsel, eksempelvis via årlige trivselsundersøgelser og med systematisk opfølgning.