Organisation

Ledelse, bestyrelse & medarbejdere
Direktions- & Chefgruppe

Camilla Tallerup

Camilla Tallerup
Direktør

Tel.: +45 22 38 60 58
Mail: cta@trinity.dk

Lisbeth Vinther-Wilhelmsen

Lisbeth Vinther-Wilhelmsen
Salgs- & Udviklingschef

Tel.: +45 20 64 62 06
Mail: lvw@trinity.dk

Peter A. WistoftPeter A. Wistoft
Økonomi- & Administrationschef

Tel.: +45 20 98 42 75
Mail: paw@trinity.dk

Thomas Lund

Thomas Lund
F & B Innovator

Tel.: +45 20 84 32 56
Mail: tlp@trinity.dk

Bestyrelse
Finn Vestergaard
Formand
Mikael Arendt Laursen
Næstformand

Maja Volquards Hesselholt

Henrik Neelmeyer

May-Britt Andreasen

Rene Lind Andersen

LEDELSE

Trinitys ledelse: “medarbejderne er vores vigtigste ressource”.
Trinitys ledelsesstrategi tager udgangspunkt i, at medarbejdernes kompetencer er virksomhedens vigtigste ressource. Målet er derfor at frigøre og udnytte medarbejdernes kreative og skjulte ressourcer ved at skabe et respektfuldt og værdifunderet miljø.
De ledelsesmæssige fokusområder er: Tryghed – Lytte – Finde/udfordre/udvikle kompetencer.

MEDARBEJDERE

I en serviceorienteret virksomhed som Trinity er medarbejderne en uvurderlig ressource. Kompetente medarbejdere, der leverer et godt produkt og lever op til vores værdier, er af afgørende betydning for vores fortsatte succes og fremgang.
En væsentlig forudsætning for, at Trinitys medarbejdere kan yde en fantastisk og effektiv indsats er, at de er glade for deres arbejde og for deres arbejdsplads. Derfor er der konstant fokus på medarbejdernes tilfredshed og trivsel, eksempelvis via årlige trivselsundersøgelser og med systematisk opfølgning.