Organisation

Ledelse, bestyrelse & medarbejdere
Direktions- og chefgruppe
Eva Ejlskov
Direktør

Tel.: +45 61 20 60 22
Mail: eva.e@trinity.dk

Dorte Neergaard
Chef for Økonomi, IT & Ejendom

Tel.: +45 40 19 00 17
Mail: dorte.n@trinity.dk

Nyopslået stilling
Salgs- & udviklingschef

Tel.:
Mail:

Stig Schurmann Hansen
F & B Chef

Tel.: +45 23 21 68 70
Mail: stig.h@trinity.dk

Metha Palmus Hansen
PA & HR-konsulent

Tel.: +45 61 20 84 46
Mail: metha.h@trinity.dk

Bestyrelse
Carsten Thygesen
Formand
Søren Filbert
Bestyrelsesmedlem
Mikael Arendt Laursen
Bestyrelsesmedlem
Finn Vestergaard
Bestyrelsesmedlem
Morten Kirkegaard-Jensen
Bestyrelsesmedlem
Ejner Slot Møller
Bestyrelsesmedlem

LEDELSE

Trinitys ledelse: “medarbejderne er vores vigtigste ressource”.
Trinitys ledelsesstrategi tager udgangspunkt i, at medarbejdernes kompetencer er virksomhedens vigtigste ressource. Målet er derfor at frigøre og udnytte medarbejdernes kreative og skjulte ressourcer ved at skabe et respektfuldt og værdifunderet miljø.
De ledelsesmæssige fokusområder er: Tryghed – Lytte – Finde/udfordre/udvikle kompetencer.

MEDARBEJDERE

I en serviceorienteret virksomhed som Trinity er medarbejderne en uvurderlig ressource. Kompetente medarbejdere, der leverer et godt produkt og lever op til vores værdier, er af afgørende betydning for vores fortsatte succes og fremgang.
En væsentlig forudsætning for, at Trinitys medarbejdere kan yde en fantastisk og effektiv indsats er, at de er glade for deres arbejde og for deres arbejdsplads. Derfor er der konstant fokus på medarbejdernes tilfredshed og trivsel, eksempelvis via årlige trivselsundersøgelser og med systematisk opfølgning.