Persondatapolitik

Orientering efter databeskyttelsesforordningen.

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Trinity Hotel & Konference Center er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Trinity Hotel og Konference Center A/S

Gl Færgevej 30

7000 Fredericia

CVR-nr.: 12812930

Telefon: 82 27 17 17

Mail: rec@trinity.dk

 

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at oprette en booking af værelser, lokaler, mv. hos Trinity Hotel & Konference Center (funktionalitet ultimo 2018)
 • For at udsende nyhedsbreve omkring aktiviteter og tilbud hos Trinity Hotel & Konference Center
 • Til markedsføring på sociale medier

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en kontrakt)
 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke)
 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefon

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi benytter dine personoplysninger i følgende eksterne systemer:

 • MailChimp (nyhedsmail)

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger frem til du afmelder dig nyhedsbrevet, hvorefter de vil blive slettet. Har du ikke åbnet dine nyhedsbreve de sidste 2 år, vil du også automatisk blive slettet. Du kan til enhver tid ændre dine præferencer oo/eller se, hvilke vi du er registreret med.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
  • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.