Trinity indstillet til HR-Prisen 2018

HR er en integreret del af DNA’en og indtænkes i alle sammenhænge.

Trinity Hotel & Konference Center A/S er indstillet til HR-prisen 2018, fordi virksomheden har haft HR på dagsordenen i sin snart 27-årige levetid. HR er en integreret del af Trinitys DNA og indtænkes i alle sammenhænge.

HR er indskrevet i Trinitys Forretningsplan med følgende overskrifter:

 • God Arbejdslyst (GAIS måling i 2017), herefter plan for videreudvikling 2018.
 • Kompetenceudvikling – områder og niveau fra GAIS. Opstart 1. halvår 2018.
 • Kommunikation styrkes, og ny digital platform defineres inden 2020.
 • Fokus og opfølgning på medarbejderomsætning og sygefravær, 1 x årligt.
  Sygefraværsprocent i 2017 var 2,5%. Det er særdeles tilfredsstillende generelt og især for vores branche, som er forpligtede til at være ekstra opmærksomme bl.a. af hensyn til fødevaresikkerhed.

Trinitys HR-arbejde/HR-projekter omfatter blandt andet:

 • God Arbejdslyst har siden primo 2017 været et strategisk indsatsområde.
 • I 2017 gennemførtes første GIAS-undersøgelse (God Arbejdslyst Index) – en nyudviklet trivselsunder-søgelse, baseret på foregående 3 års omfattende undersøgelser/index, foretaget af Gallup, Institut for Lykkeforskning og Krifa, som beskriver faktorer af størst betydning for medarbejdernes trivsel:
  • GAIS-undersøgelsen er et nyt elektronisk værktøj til måling af trivsel, og unikt på den måde, at den enkelte medarbejder omgående får feedback på egen besvarelse, som sammenlignes med index – tillige med henvisning til artikler o.lign., som med fordel kan læses for fx at forbedre kommende score, som man individuelt til enhver tid kan udarbejde.
  • GAIS-undersøgelsen følges systematisk op – i første omgang i fælles, tværorganisatoriske medarbejdermøder, hvor medarbejdernes bud på opfølgning danner grundlag for de videre processer, som lige nu kører, såvel på overordnet som på afdelingsniveau.
 • Et andet outcome af GAIS-undersøgelsen er en arbejdslystkonsulentuddannelse, som Trinty foreløbig har haft fire medarbejdere til at deltage i. Til efteråret 2018 deltager yderligere 3 medarbejdere. Uddannelsen er seks enkeltdage over ½ år og afsluttes med opgave, eksamen og certificering. Arbejdslystkonsulenterne udgør et selvstændigt team på Trinity, og Trinitys direktør er medlem af teamet.
 • Værtskab i Særklasse er en anden stor indsats, som er påbegyndt primo 2018. Den handler om opkvalificering af medarbejderne til at yde værtskab i særklasse såvel over for hinanden/internt som eksternt, dvs. over for alle gæster. Ekstern konsulent faciliteter en omfattende proces, hvor medar-bejderne bl.a. udarbejder egne kompetencemål og i dialog med leder drøfter disse, alt sammen med det formål, at Trinity overordnet internt og eksternt når nye højder.
 • Trinitys HR-konsulent er uddannet virksomhedskonsulent i regi af Fredericia Kommune, og Trinity har samtidig indgået samarbejdsaftale med kommunen om integration af jobparate/virksomheds-praktikanter, herunder også ansatte af anden etnisk oprindelse end dansk.

Ansvarlige for HR-arbejdet i Trinity:

 • Direktør Eva Ejlskov
 • PA & HR-konsulent Metha Palmus Hansen
 • Øvrige medlemmer af Trinitys chefgruppe
 • Trinitys Samarbejdsudvalg
 • Trinitys Arbejdsmiljøorganisation
 • Trinitys Arbejdslystkonsulenter

STEM HER

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.