Handelsbetingelser

GENERELT

Virksomhedsoplysninger

rev. 2020/03

Navn: Trinity Hotel & Konference Center A/S
Selskabsform: Aktieselskab
Adresse: Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
E-mail: rec@trinity.dk
Telefon: +45 82 27 17 17
Etableringsår: 1991
Ydelser: Trinity Hotel & Konference Center leverer følgende ydelser:

 • Møder & Konferencer
 • Hotel & Restaurant
 • Celebration (fester & selskaber)
 • Event
 • Gavekort til ovenstående
Klassifikationer: Trinity Hotel & Konference Center er konference- og hotelklassificeret med 4-stjerner,
jf. Horestas klassificering, og har endvidere Green Key, Det Økologiske Spisemærke i Bronze og Elite-Smiley.

Kontaktpersoner:

  Navn: E-mail: Telefon:
Direktør Camilla Tallerup cta@trinity.dk +45 22 38 60 58
Salg & Udvikling:
Lisbeth Vinther-Wilhelmsen lvw@trinity.dk +45 20 64 62 06
Food & Beverage:
Økonomi & Administration:
Peter A. Wistoft paw@trinity.dk +45 20 98 42 75

Afbestillingsregler

Møder & Konferencer: En afbestilling, nedjustering eller flytning skal foretages skriftligt. Et arrangement kan annulleres, nedjusteres eller flyttes efter nedenstående tidsfrister:

 • Indtil 8 uger før arrangementsstart kan I omkostningsfrit annullere, nedjustere eller ændre arrangementet
 • Indtil 48 timer før arrangementsstart kan I frit nedjustere med 10% i deltagerantal, dog max. 10 personer
 • Mellem 8 uger og 2 uger før arrangementsstart faktureres 75%
 • Senere end 2 uger før arrangementsstart faktureres 100%.

Beregningsgrundlaget sker ud fra den oprindelige bestilling eller en evt. senere opjustering. Vi fakturerer ekstra og eksterne ydelser, der ikke kan afbestilles eller nedjusteres.

Hotel:
 • Afbestilling af værelset kan ske uden beregning inden kl. 12.00 på ankomstdagen.

I tilfælde af for sen annullering eller udeblivelse, vil regning for opholdets første nat blive fremsendt.

Hotelgrupper: Afbestilling af hotelværelser vil blive faktureret efter følgende regler:

 • senere end 3 uger før opholdets start med 50% af prisen
 • senere end 3 dage før opholdets start med 75% af prisen
 • annullering af opholdet på ankomstdagen med 100% af prisen
Fest & Selskab:

(gæder alle events/selskaber over 9 personer)

Afbestillinger af arrangementer vil blive debiteret efter følgende regler:

 • senere end 8 uger før arrangementets start med 25% af arrangementets pris.
 • senere end 4 uger før arrangementets start med 50% af arrangementets pris.
 • senere end 1 uge før arrangementets start med 100% af arrangementets pris.
 • deltagerantal kan reduceres med op til 5% uden omkostning indtil 48 timer før arrangementets dato.
 • såfremt udlejning til anden side finder sted, reduceres dit afbestillingsgebyr tilsvarende.
Events:

tilmelding via NemTilmeld

(gælder op til 9 personer. Fra 10 personer og op gælder afbestillingsregler for fest & selskab).

Normale events:

 • Det er muligt at ændre sin bestilling op til 3 dage før starttidspunktet for eventen (+/-5%)
 • Det er muligt at afbestille op til 5 dage før starttidspunktet for eventen

Kultur events:

 • Det er kun muligt at bestille flere billetter, ikke nedjustere
 • Det er ikke muligt at afbestille eller få refunderet, man må selv afsætte billetten.
 • Det vil tydeligt fremgå at det er en kultur event og at billetten ikke kan refunderes.

 

Betaling:
 • Kontant
 • Mobile Pay
 • Betalingskort
 • Bankoverførsel
 • NemTilmeld
 • Online booking på trinity.dk

Angivne priser er i danske kroner, DKK.
Hvor intet andet er angivet, er beløbet opgivet inklusiv 25% moms.

Betaling med kreditkort: Jf. seneste regler vedr. anvendelse af kreditkort opkræves gebyr ikke, når private kreditkort udstedt indenfor EU anvendes.
Gebyr opkræves ved anvendelse af alle kreditkort, udstedt udenfor EU.
Betalingsbetingelser: Ydelser i Restaurant Lillebælt og brasserie G afregnes netto kontant eller i forbindelse med afrejse.

Alle priser er baseret på en samlet afregning/faktura, som sendes pr. mail.

Betalingsbetingelser:

 • Netto 8 dage.
 • Ved betaling efter forfaldsdato, rykkerskrivelse 2, beregnes 0,67% pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 100,-.
Rygepolitik: Rygning er kun tilladt udendørs på Trinity Hotel & Konference Center. Rygning på værelset medfører en ekstraregning på kr. 2.500,- til dækning af udgifter til ekstra rengøring, rensning af tekstiler og 2 udluftningsdage.
Kæledyr – hund: Når du booker et værelse, bedes du oplyse, hvis du medbringer din hund. Gebyret er kr. 200,- pr. nat.
Hunde må ikke medbringes i Restaurant Lillebælt eller brasserie G.
Opbevaring af værdier og bagage: Du har selv ansvar for dine ejendele.
Efterlad ikke værdigenstande eller bagage uden opsyn.
Bagage kan opbevares efter anvisning. Opbevaring sker på gæstens eget ansvar.Værdigenstande kan opbevares i Trinitys sikkerhedsboks. Af sikkerhedsmæssige årsager er Trinity dog ikke forpligtet til at opbevare genstande af stor værdi eller genstande, der er til fare for sikkerheden.
Glemte genstande: Værdigenstande og/eller bagage, efterladt eller glemt på værelser og Trinity’s arealer, opbevares indtil 3 måneder efter afrejse, hvorefter de afleveres til hittegods. Eftersendelse af genstande kan ske mod betaling af et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- samt forsendelsesomkostninger.
Forsikring: Trinity lever op til/overgår alle lovens krav om forsikring og god forretningsmoral.

Trinity er forsikret med en branchespecifik WIP HORESTA forsikring.
Det er en forsikringsløsning, ”skræddersyet” til hoteller, restauranter og konferencesteder.
Trinity er dækket for person- og tingskade op til kr. 25.000.000 årligt.

I tilfælde af skade, uheld, tyveri eller andet, skal du altid henvende dig Receptionen med det samme, så vil vi være behjælpelige med aktion: Politianmeldelse, begrænsning af skade, tilkaldelse af ambulance, etc.

Generelt er det altid dine egne forsikringer, der dækker ved tyveri, uheld, skade på ting etc., selvom du opholder dig på Trinity. I øvrigt henvises til normal, dansk lovgivning og forsikringspraksis.

Reklamation: Ved mangler eller utilfredsstillende forhold bedes du give meddelelse herom til Trinity Hotel & Konference Center hurtigst muligt (inden for 8 hverdage), så forholdet kan bringes i orden.
Ankenævn: Opnås enighed ikke om behandling af en din reklamation, kan du klage til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme, Slotholmsgade 1217 København K, mail: kontakt@hrt-ankenaevn.dk, tlf. 35 36 51 21.
Behandling af personoplysninger:
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for registrering af følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse (gadenavn, postnr. og by)
 • Telefonnummer
 • E-mail-adresse
 • CVR-nr. (evt).

Personoplysningerne anvendes i forbindelse med administrationen af og betalingen for de ydelser, du har reserveret. Ovenstående omfatter også meddelelser, som er påmindelser eller orientering om en reservation eller tilbud og information vedrørende din reservation før, under og efter dit ophold.

Jf. persondataloven har du som registreret hos Trinity Hotel & Konference Center altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Sletning af oplysningerne sker ved henvendelse til Trinity Hotel & Konference Center – evt. via mail: GDPR@trinity.dk.

Vi henviser i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser vedrørende håndtering af Persondata-forordningen (GDPR) – se Trinitys (”Persondatapolitik”).

Offentlighed:
De til enhver tid gældende Handelsbetingelser vedr. Trinity Hotel & Konference Center vil altid være tilgængelige her på Trinity’s hjemmeside: trinity.dk.
Force Majeure:
Bestillinger kan annulleres uden varsel fra Trinitys side som følge af force majeure[3], strejke eller andre forhold, som Trinity ikke har indflydelse på.

 I alle tilbud vedr. Trinity’s ydelser henledes opmærksomheden på Trinity’s handelsbetingelser – som findes på: trinity.dk.

Rev.: Den 1. september 2021

GENERELT

Virksomhedsoplysninger

Navn:                        Trinity Hotel & Konference Center A/S

Selskabsform:         Aktieselskab

CVR-nummer:        12 81 29 30

Adresse:                   Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

E-mail:                     rec@trinity.dk

Telefon:                   82 27 17 17

Etableringsår:        1991

 

Ydelser

Trinity Hotel & Konference Center A/S leverer følgende ydelser:

 • Konference
 • Hotel
 • Celebration
 • Event
 • Gavekort til ovenstående

 

Klassifikation

Trinity Hotel & Konference Center A/S er konference- og hotelklassificeret m/ 4-stjerner,
jf. Horestas klassificering, og har endvidere Green Key, Det Økologiske Spisemærke og Elite-Smiley.

 

Bestilling og afbestilling

Se venligst skematisk oversigt – side 4 og 5.

 

Betaling

 • Kontant
 • Mobile Pay
 • Betalingskort
 • Bankoverførsel
 • NemTilmeld
 • Via Trinitys hjemmeside (træder i kraft ultimo 2018).

Angivne priser er i danske kroner, DKK.
Hvor intet andet er angivet, er beløbet opgivet inklusiv 25% moms.

Betaling med kreditkort

Jf. seneste regler vedr. anvendelse af kreditkort opkræves gebyr ikke, når private kreditkort udstedt indenfor EU anvendes.
Gebyr opkræves ved anvendelse af alle kreditkort, udstedt udenfor EU.
 

Betalingsbetingelser

Ydelser i Restaurant Lillebælt og brasserie G afregnes netto kontant eller i forbindelse med afrejse.

Alle priser er baseret på en samlet afregning/faktura, som sendes pr. mail.

Betalingsbetingelser:

 • Netto 8 dage.
 • Ved betaling efter forfaldsdato, rykkerskrivelse 2, beregnes 0,67% pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 100,-.

 

Rygepolitik

Rygning er tilladt udendørs på Trinity Hotel & Konference Center A/S. Rygning på værelset medfører en ekstraregning på kr. 1.500,- til dækning af udgifter til ekstra rengøring og til rensning af tekstiler.

 

Kæledyr – hund

Når du booker et værelse, bedes du oplyse, hvis du medbringer din hund. Gebyret er kr. 200,- pr. nat.
Hunde må ikke medbringes i Restaurant Lillebælt eller brasserie G.

 

Opbevaring af værdier og bagage

Du har selv ansvar for dine ejendele.
Efterlad ikke værdigenstande eller bagage uden opsyn.
Bagage kan opbevares efter anvisning. Opbevaring sker på gæstens eget ansvar.

Værdigenstande kan opbevares i Trinitys sikkerhedsboks. Af sikkerhedsmæssige årsager er Trinity dog ikke forpligtet til at opbevare genstande af stor værdi eller genstande, der er til fare for sikkerheden.

 

Glemte genstande

Værdigenstande og/eller bagage, efterladt eller glemt på værelser og Trinitys arealer, opbevares indtil 3 måneder efter afrejse, hvorefter de afleveres til hittegods. Eftersendelse af genstande kan ske mod betaling af et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- samt forsendelsesomkostninger.

 

Forsikring

Trinity lever op til/overgår alle lovens krav om forsikring og god forretningsmoral.

Trinity er forsikret med en branchespecifik WIP HORESTA forsikring.
Det er en forsikringsløsning, ”skræddersyet” til hoteller, restauranter og konferencesteder.
Trinity er dækket for person- og tingskade op til kr. 25.000.000 årligt.

I tilfælde af skade, uheld, tyveri eller andet, skal du altid henvende dig Receptionen med det samme, så vil vi være behjælpelige med aktion: Politianmeldelse, begrænsning af skade, tilkaldelse af ambulance, etc.

Generelt er det altid dine egne forsikringer, der dækker ved tyveri, uheld, skade på ting etc., selvom du opholder dig på Trinity. I øvrigt henvises til normal, dansk lovgivning og forsikringspraksis.

 

Reklamationer

Ved mangler eller utilfredsstillende forhold bedes du give meddelelse herom til Trinity Hotel & Konference Center A/S hurtigst muligt (inden for 8 hverdage), så forholdet kan bringes i orden. [1]

 

Ankenævn

Opnås enighed ikke om behandling af en din reklamation, kan du klage til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme, Slotholmsgade 1217 København K, mail: kontakt@hrt-ankenaevn.dk, tlf. 35 36 51 21. [2]

 

Behandling af personoplysninger

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for registrering af følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse (gadenavn, postnr. og by)
 • Telefonnummer
 • E-mail-adresse
 • CVR-nr. (evt).

Personoplysningerne anvendes i forbindelse med administrationen af og betalingen for de ydelser, du har reserveret. Ovenstående omfatter også meddelelser, som er påmindelser eller orientering om en reservation eller tilbud og information vedrørende din reservation før, under og efter dit ophold.

Jf. persondataloven har du som registreret hos Trinity Hotel & Konference Center A/S altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Sletning af oplysningerne sker ved henvendelse til Trinity Hotel & Konference Center A/S – evt. via mail: GDPR@trinity.dk.

Vi henviser i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser vedrørende håndtering af Persondata-forordningen (GDPR) – se Trinitys (”Persondatapolitik”).

 

Kontaktoplysninger, se øverst

 

Offentlighed

De til enhver tid gældende Handelsbetingelser vedr. Trinity Hotel & Konference Center A/S vil altid være tilgængelige her på Trinity’s hjemmeside.

 

Force majeure

Bestillinger kan annulleres uden varsel fra Trinitys side som følge af force majeure[3], strejke eller andre forhold, som Trinity ikke har indflydelse på.

 I alle tilbud vedr. Trinitys ydelser henledes opmærksomheden på Trinitys handelsbetingelser – som findes på trinity.dk.

 

Bestilling og afbestilling af Trinitys ydelser

YDELSER BESTILLING AFBESTILLING
KONFERENCER Henvendelse til Trinitys Konferenceafdeling:
· Dagmøde

· Konferencedøgn

· Lokaleleje

 

T  +45 82 27 17 17

M  konf@trinity.dk

 

 

 

 

 

Afbestilling, nedjustering eller flytning foretages skriftligt efter nedenstående tidsfrister, med mindre andet er aftalt.

Beregningsgrundlaget sker ud fra den oprindelige bestilling eller en evt. senere opjustering.

Ekstra og eksterne ydelser, der ikke kan afbestilles eller nedjusteres, faktureres.

Samlet ordre på indtil kr. 150,000,-:

·   Indtil 6 uger før start: Omkostningsfrit.

·   Indtil 48 timer før start: Omkostningsfrit at justere med 10% i deltagerantal, dog max 10 personer.

·   Mellem 6 og 3 uger før start: Gebyr 65%.

·   Senere end 3 uger før start: Gebyr på 100%.

Samlet ordre på over kr. 150.000,-:

·   Indtil 12 uger før start: Omkostningsfrit.

·   Indtil 48 timer før start: Omkostningsfrit at justere med 10% i deltagerantal, dog max . 10 personer.

·   Mellem 12 og 6 uger før start: Gebyr 50%.

·   Mellem 6 og 3 uger før start: Gebyr 65%.

·   Senere end 3 uger før: Gebyr 100%.

Virksomhedsaftaler

 

Som ovenstående vedr. dag- og døgnmøder – med mindre der indgået individuel aftale vedr. afbestillingsbetingelser.
HOTEL Booking på trinity.dk eller i Trinitys Reception:
1 – 4 værelser

 

T  +45 82 27 17 17

M  rec@trinity.dk

Annullering:

·   Inden kl. 12.00 på ankomstdagen: Omkostningsfrit. Dog undtaget “non-refundable” hotel bookinger.

·   I tilfælde af for sen annullering eller udeblivelse vil regning for opholdets første nat blive fremsendt.

Overbooking / omplacering:

·   I tilfælde af omplacering på grund af overbooking tilbydes gæsten et værelse af samme standard hos nærmeste ledige hotelpartner. Gæstens holdes skadesløs for samtlige dokumenterede omkostninger, gæsten måtte få herved.

· 5 værelser & derover

· Grupper

Annullering:

·   Senere end 3 uger før opholdets start: Gebyr 50% af prisen.

·   Senere end 3 dage før opholdets start: Gebyr75% af prisen.

·   På ankomstdagen: Gebyr: 100% af prisen.

CELEBRATION
Selskaber & fester:

· Private

· Firma

Bestilles via Trinitys hjemme-side – www.trinity.dk – eller via Trinitys Reception:

T  +45 82 27 17 17

rec@trinity.dk

 

Eller ved direkte henv. Til:

Celebration Planner May-Britt Andreasen

Mail: mba@trinity.dk

Tlf.: 61 20 06 26

Ved reservation betales der kr. 2.500,- i depositum, som ikke refunderes ved eventuel afbestilling. Gebyret vil blive fratrukket den endelige faktura.

 

Afbestillinger vil blive faktureret med følgende gebyr:

·     Senere end 8 uger før arrangementets start: 25%.

·     Senere end 4 uger før arrangementets start: 50%

·     Senere end 1 uge før arrangementets start: 100%.

 

Deltagerantal kan reduceres med op til 5% uden omkostning indtil 48 timer før arrangementets start.

 

Såfremt udleje til anden side finder sted, reduceres afbestillingsgebyret tilsvarende.

 

Trinity Hotel & Konference Center A/S kan ved forevisning af regning kræve, at gæsten ved rettidig afbestilling betaler for ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, underholdning, dækkeartikler, tryksager, av-udstyr, lys, lyd o.lign.

 

Ca. 1 uge efter arrangementsdato fremsendes den endelige faktura, jf. tidligere fremsendt bekræftelse. Beløbet skal være indbetalt 8 hverdage efter fakturadato.

 

 

 

 

 

 

 

A la carte

brasserie G

Bestilles via Trinitys Reception:

T  +45 82 27 17 17

M  rec@trinity.dk

 

 

Private:

· Trinity følger Horestas generelle retningslinier: Intet gebyr v/”No show” (udeblivelse) og afbestilling.

 

Alle større grupper op til 12 gæster, der ønsker at booke i a la carte restauranten, brasserie G, og som ikke ønsker at vælge fra menukort, men ønsker at forudbestille en særlig menu, vil blive betragtet som et selskab – se ovenfor.

EVENT Bestilles via Trinitys hjemme-side – www.trinity.dk – eller via Trinitys Reception:

T  +45 82 27 17 17

M  rec@trinity.dk

Forudbetaling v/reservation.

Ingen refusion ved ”No Show” (udeblivelse) og ingen mulighed for tilbagebetaling.

(gælder også for udstedte gavekort til event).

 

 

GAVEKORT Trinitys Reception:

T  +45 82 27 17 17

M  rec@trinity.dk

Gavekort:

Alle gavekort er personlige og kan ikke ombyttes til kontanter. Opholds- og eventgavekort kan ikke ombyttes til andre ydelser. Beløbsgavekort kan benyttes til alle Trinity’s ydelser/produkter (ophold, restauranter, bar, events, fest eller seskab).

Alle gavekort er gyldige i 24 måneder (2 år) efter udstedelsesdatoen – udstedelsesdatoen påføres gavekortet.

 

 

Gl. Færgevej 30, Snoghøj, DK 7000 Fredericia +45 82 27 17 17.

[1] Se kontaktoplysninger side 3.

[2] Ankenævnet er et privat ankenævn, etableret af HORESTA og Forbrugerrådet – og godkendt af Forbrugerklagenævnet.

[3] FX: Krig, strejke eller en naturkatastrofe, som umuliggør, at bestillingen bliver udført. Force majeure er en hændelse, man ingen indflydelse har på, og som ikke kan forudsiges.