Handelsbetingelser

GENERELT

Virksomhedsoplysninger

rev. 2020/03

Navn: Trinity Hotel & Konference Center A/S
Selskabsform: Aktieselskab
Adresse: Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
E-mail: rec@trinity.dk
Telefon: +45 82 27 17 17
Etableringsår: 1991
Ydelser: Trinity Hotel & Konference Center leverer følgende ydelser:

 • Møder & Konferencer
 • Hotel & Restaurant
 • Celebration (fester & selskaber)
 • Event
 • Gavekort til ovenstående
Klassifikationer: Trinity Hotel & Konference Center er konference- og hotelklassificeret med 4-stjerner,
jf. Horestas klassificering, og har endvidere Green Key, Det Økologiske Spisemærke i Bronze og Elite-Smiley.

Kontaktpersoner:

  Navn: E-mail: Telefon:
Direktør Camilla Tallerup cta@trinity.dk +45 22 38 60 58
Salg & Udvikling:
Lisbeth Vinther-Wilhelmsen lvw@trinity.dk +45 20 64 62 06
Food & Beverage:
Thomas Lund tlp@trinity.dk +45 20 84 32 56
Økonomi & Administration:
Peter A. Wistoft paw@trinity.dk +45 20 98 42 75

Afbestillingsregler

Møder & Konferencer: En afbestilling, nedjustering eller flytning skal foretages skriftligt. Et arrangement kan annulleres, nedjusteres eller flyttes efter nedenstående tidsfrister:

 • Indtil 8 uger før arrangementsstart kan I omkostningsfrit annullere, nedjustere eller ændre arrangementet
 • Indtil 48 timer før arrangementsstart kan I frit nedjustere med 10% i deltagerantal, dog max. 10 personer
 • Mellem 8 uger og 2 uger før arrangementsstart faktureres 75%
 • Senere end 2 uger før arrangementsstart faktureres 100%.

Beregningsgrundlaget sker ud fra den oprindelige bestilling eller en evt. senere opjustering. Vi fakturerer ekstra og eksterne ydelser, der ikke kan afbestilles eller nedjusteres.

Hotel:
 • Afbestilling af værelset kan ske uden beregning inden kl. 12.00 på ankomstdagen.

I tilfælde af for sen annullering eller udeblivelse, vil regning for opholdets første nat blive fremsendt.

Hotelgrupper: Afbestilling af hotelværelser vil blive faktureret efter følgende regler:

 • senere end 3 uger før opholdets start med 50% af prisen
 • senere end 3 dage før opholdets start med 75% af prisen
 • annullering af opholdet på ankomstdagen med 100% af prisen
Fest & Selskab:

(gæder alle events/selskaber over 9 personer)

Afbestillinger af arrangementer vil blive debiteret efter følgende regler:

 • senere end 8 uger før arrangementets start med 25% af arrangementets pris.
 • senere end 4 uger før arrangementets start med 50% af arrangementets pris.
 • senere end 1 uge før arrangementets start med 100% af arrangementets pris.
 • deltagerantal kan reduceres med op til 5% uden omkostning indtil 48 timer før arrangementets dato.
 • såfremt udlejning til anden side finder sted, reduceres dit afbestillingsgebyr tilsvarende.
Events:

tilmelding via NemTilmeld

(gælder op til 9 personer. Fra 10 personer og op gælder afbestillingsregler for fest & selskab).

Normale events:

 • Det er muligt at ændre sin bestilling op til 3 dage før starttidspunktet for eventen (+/-5%)
 • Det er muligt at afbestille op til 5 dage før starttidspunktet for eventen

Kultur events:

 • Det er kun muligt at bestille flere billetter, ikke nedjustere
 • Det er ikke muligt at afbestille eller få refunderet, man må selv afsætte billetten.
 • Det vil tydeligt fremgå at det er en kultur event og at billetten ikke kan refunderes.

 

Betaling:
 • Kontant
 • Mobile Pay
 • Betalingskort
 • Bankoverførsel
 • NemTilmeld
 • Online booking på trinity.dk

Angivne priser er i danske kroner, DKK.
Hvor intet andet er angivet, er beløbet opgivet inklusiv 25% moms.

Betaling med kreditkort: Jf. seneste regler vedr. anvendelse af kreditkort opkræves gebyr ikke, når private kreditkort udstedt indenfor EU anvendes.
Gebyr opkræves ved anvendelse af alle kreditkort, udstedt udenfor EU.
Betalingsbetingelser: Ydelser i Restaurant Lillebælt og brasserie G afregnes netto kontant eller i forbindelse med afrejse.

Alle priser er baseret på en samlet afregning/faktura, som sendes pr. mail.

Betalingsbetingelser:

 • Netto 8 dage.
 • Ved betaling efter forfaldsdato, rykkerskrivelse 2, beregnes 0,67% pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 100,-.
Rygepolitik: Rygning er kun tilladt udendørs på Trinity Hotel & Konference Center. Rygning på værelset medfører en ekstraregning på kr. 2.500,- til dækning af udgifter til ekstra rengøring, rensning af tekstiler og 2 udluftningsdage.
Kæledyr – hund: Når du booker et værelse, bedes du oplyse, hvis du medbringer din hund. Gebyret er kr. 200,- pr. nat.
Hunde må ikke medbringes i Restaurant Lillebælt eller brasserie G.
Opbevaring af værdier og bagage: Du har selv ansvar for dine ejendele.
Efterlad ikke værdigenstande eller bagage uden opsyn.
Bagage kan opbevares efter anvisning. Opbevaring sker på gæstens eget ansvar.Værdigenstande kan opbevares i Trinitys sikkerhedsboks. Af sikkerhedsmæssige årsager er Trinity dog ikke forpligtet til at opbevare genstande af stor værdi eller genstande, der er til fare for sikkerheden.
Glemte genstande: Værdigenstande og/eller bagage, efterladt eller glemt på værelser og Trinity’s arealer, opbevares indtil 3 måneder efter afrejse, hvorefter de afleveres til hittegods. Eftersendelse af genstande kan ske mod betaling af et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- samt forsendelsesomkostninger.
Forsikring: Trinity lever op til/overgår alle lovens krav om forsikring og god forretningsmoral.

Trinity er forsikret med en branchespecifik WIP HORESTA forsikring.
Det er en forsikringsløsning, ”skræddersyet” til hoteller, restauranter og konferencesteder.
Trinity er dækket for person- og tingskade op til kr. 25.000.000 årligt.

I tilfælde af skade, uheld, tyveri eller andet, skal du altid henvende dig Receptionen med det samme, så vil vi være behjælpelige med aktion: Politianmeldelse, begrænsning af skade, tilkaldelse af ambulance, etc.

Generelt er det altid dine egne forsikringer, der dækker ved tyveri, uheld, skade på ting etc., selvom du opholder dig på Trinity. I øvrigt henvises til normal, dansk lovgivning og forsikringspraksis.

Reklamation: Ved mangler eller utilfredsstillende forhold bedes du give meddelelse herom til Trinity Hotel & Konference Center hurtigst muligt (inden for 8 hverdage), så forholdet kan bringes i orden.
Ankenævn: Opnås enighed ikke om behandling af en din reklamation, kan du klage til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme, Slotholmsgade 1217 København K, mail: kontakt@hrt-ankenaevn.dk, tlf. 35 36 51 21.
Behandling af personoplysninger:
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for registrering af følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse (gadenavn, postnr. og by)
 • Telefonnummer
 • E-mail-adresse
 • CVR-nr. (evt).

Personoplysningerne anvendes i forbindelse med administrationen af og betalingen for de ydelser, du har reserveret. Ovenstående omfatter også meddelelser, som er påmindelser eller orientering om en reservation eller tilbud og information vedrørende din reservation før, under og efter dit ophold.

Jf. persondataloven har du som registreret hos Trinity Hotel & Konference Center altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Sletning af oplysningerne sker ved henvendelse til Trinity Hotel & Konference Center – evt. via mail: GDPR@trinity.dk.

Vi henviser i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser vedrørende håndtering af Persondata-forordningen (GDPR) – se Trinitys (”Persondatapolitik”).

Offentlighed:
De til enhver tid gældende Handelsbetingelser vedr. Trinity Hotel & Konference Center vil altid være tilgængelige her på Trinity’s hjemmeside: trinity.dk.
Force Majeure:
Bestillinger kan annulleres uden varsel fra Trinitys side som følge af force majeure[3], strejke eller andre forhold, som Trinity ikke har indflydelse på.

 I alle tilbud vedr. Trinity’s ydelser henledes opmærksomheden på Trinity’s handelsbetingelser – som findes på: trinity.dk.