Whistleblowerordning

Indberetningssystem

I indberetningssystemet kan du hurtigt og nemt indberette bekymringer om faktiske forhold, eller ved mistanke, som kan påvirke Trinity Hotel og Konference som virksomhed eller menneskers velbefindende. Indberetningssystemet må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og der må i det hele taget ikke indberettes bevidst usande oplysninger. Vi vil gerne opfordre til, at du anfører dit navn i indberetningen. Uanset om du gør det eller ej, beder vi dig om at oprette en sikker postbox. Det gør det mere sikkert og nemmere at kommunikere med os.

Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt.

Hvordan fungerer vores whistleblowerordning?
Du får nu adgang til en side, hvor du kan beskrive din mistanke eller bekymring. Derefter trykker du send.

Modtageren af din besked kan have brug for flere informationer for at kunne gå videre med sagen. Vedkommende har derfor mulighed for at skrive tilbage til dig inde i systemet. Når du har trykket ”send” får du en kode, som du kan bruge til at logge ind senere og læse evt. beskeder. På den måde kan der kommunikeres frem og tilbage, men uden at din identitet bliver afsløret.

Når du har sendt en besked, vil du altid inden 7 dage få en tilbagemelding, hvor det fremgår, at vi har modtaget den. Du vil altid inden 3 måneder få en orientering om, hvad vi har foretaget os på baggrund af din henvendelse.

Det er vigtigt nøje at overveje, hvordan du beskriver din mistanke. Det er vigtigt, at vi får så meget information som muligt for at vi kan gå videre med sagen. Systemet giver mulighed for, at du kan vedhæfte filer, hvis du har skriftligt materiale, som kan belyse mistanken.

Du skal samtidig være opmærksom på, at hvis du gerne vil forblive anonym, så skal du overveje, hvordan du formulerer dig. Du kan helt utilsigtet afsløre din identitet helt eller delvist ved, at du kommer med oplysninger, som giver et fingerpeg om, hvem du er.