Om Trinity

Hvem er Trinity Hotel & Konference Center?

Forretningsområde

Vores primære forretningsområde er at være hotel-, kursus- og konferencecenter og vores væsentligste produkter og serviceydelser er at skabe rammerne for optimalt udbytte ved afholdelse af kurser, konferencer samt hotelophold.
Kerneforretningen er faciliteter for møde, kurser og konferencer. Vi er et rent business hotel og har derfor de ideelle rammer for rejsende forretningsfolk.
Trinity er det perfekte hotel for dig som har brug for overnatning et centralt sted i Danmark.

Giv os din mening på TripAdvisor

Vores kunder

De primære kursus- og konferencekunder er landsdækkende, private og offentlige virksomheder, der hovedsageligt har hovedsæde i København.
Herudover tilbyder vi weekend-, forlængede weekend-, ferie- og miniferieophold.
Vi afholder også gerne fester, såvel firmafester som fester af privat karakter, f.eks. bryllup, konfirmation, fødselsdag og jubilæer.

Læs hvad vores kunder siger om Trinity.

Trinity Hotel – tid til refleksion, afslapning og hygge

Når du opholder dig på Trinity, har du de bedst tænkelige rammer for ikke alene at lade op til næste dags aktiviteter, men også til at reflektere over dagens læringspunkter og blive klar til næste dags udfordringer.

Trinity Hotel er både en velfungerende base og en rolig oase, når du skal yde dit bedste eller blot stikke af et par dage for at slappe af. Hotellet ligger midt i naturen, tæt på Lillebælt og er opført i en arkitektur, der udnytter den gode beliggenhed. Vore værelser er indrettet i en tidløs stil med alle moderne faciliteter.

Ejerforhold

Trinity er en del af Krifa-koncernen, med egen bestyrelse.

Mission, vision og værdier

Mission:

Trinity Hotel & Konference Center er et 4-stjernet hotel og konferencecenter med learn wise®-konceptet learn wise®: Trinitys helhedskoncept, som bygger på, at læring og refleksion skal have de bedste betingelser. Konceptet vægter både selve indholdet, men skaber også de bedste rammer for et udbytterigt arrangement. som en rød tråd i konference- og kursusforretningen og tillige flagskib i branchen for Fredericia by og opland. learn wise®-formuleringen er siden “udfaset” og erstattet af bl.a. meetovation-principperne.
Trinity drives efter sunde forretningsmæssige principper og tilbyder et varieret udbud af konference-, hotel-, selskabs- og a la carte-produkter med dertil hørende formålsindrettede faciliteter samt et generelt højt serviceniveau, der afspejler Trinity’s værdigrundlag.
Trinity’s fortsatte opgave er at øge graden af anerkendelse som et helt naturligt valg, når kunder til ovennævnte produkter skal have optimalt udbytte af en given investering.
Trinity er i kraft af sit ejerskab (et selskab under Krifa-koncernen), sin vision og værdier en efter-tragtet arbejdsplads, der tiltrækker de bedste medarbejdere til sikring af grundlaget for den fortsatte vækst.

Vision:

Trinity Hotel & Konference Center skal gennem sit unikke værtskab, sin høje kvalitet og målrettede indsatser opnå yderligere kendskabsgrad og dermed øge sine markedsandele ved at være det foretrukne hotel- og konferencecenter i Trekantområdet for såvel virksomheder, offentlige institutioner samt private.
Trinity Hotel & Konference Center ønsker endvidere at blive et naturligt samlingspunkt i nærområdet gennem planlægning og gennemførelse af innovative, årlige aktiviteter, herunder Åbent Hus, foredrag, udstillinger og andre events.
Trinity Hotel & Konference Center løfter opgaven bl.a. via samarbejde med eksterne interessenter, f.eks. erhvervsforeningerne i Fredericia og Middelfart, Meetovation 3.0 Det danske mødekoncept Meetovation har siden 2003 positioneret Danmark som en innovativ mødedestination. Konceptet videreudvikles fra 2014, og Trinity er med i dette arbejde., Foreningen af Danske Konference Centre, Væksthus Syddanmark, Inspiring Denmark, Destination Lillebælt, Lillebælt Waters, VisitFredericia, Netværkslokomotivet, Relationsnetværket m.fl.

Værdier:

Trinity Hotel & Konference Center præges af de grundlæggende kristne værdier Kristne værdier: Kærlighed, ydmyghed, respekt, gæstfrihed, hjælpsomhed, taknemmelighed, gavmildhed, og medarbejderne arbejder loyalt ud fra disse.
Trinity-kulturen opleves som unik, autentisk, empatisk, fleksibel og omstillingsparat på den positive måde af gæster, ejer og medarbejdere.
Trinitys værdier skaber dermed værdi for gæster, ejer og medarbejdere.
Desuden omfatter værdigrundlaget Trinity-kulturen (Trinity-ånden) også – defineret af Trinitys medarbejdere i juni 2014 – stor hjælpsomhed og samarbejde på tværs af faggrænser, gode arbejdsbetingelser og en uformel omgangstone, familiær nærhed/omsorg indbyrdes blandt kolleger, ægte hjertelighed, oprigtighed og ærlighed. Dagligt får vi fra vores kunder tilkendegivelser om, at de kan mærke disse begreber i vores værtskab.

Danmarks bedste arbejdsplads

I en serviceorienteret virksomhed som Trinity er medarbejderne en uvurderlig ressource. Det er af afgørende betydning for vores fortsatte succes og fremgang at have kompetente medarbejdere, der leverer et godt produkt og lever op til vores værdier.

For at vore medarbejdere kan yde en god og effektiv indsats er den vigtigste forudsætning, at man er glad for sit arbejde og for sin arbejdsplads. Derfor er det af stor betydning at fastholde og videreudvikle en attraktiv arbejdsplads, for såvel, ejere, ledelse som medarbejdere. Samtidig er denne indsats et væsentligt middel til fortsat at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Trinity uddanner primo 2017 fem arbejdslystkonsulenter i regi af Krifas strategiske indsatsområde ”God Arbejdslyst” – se mere her.

Social ansvarlighed – CSR

• Adoption af skoleklasse: Trinity adopterede i 2015 6A på Taps Skole. Klassen besøger Trinity 2 gange om året. Formålet er, at eleverne får kendskab til Trinity som arbejdsplads. Se mere om indsatsen her.

• Julefest: Den 17. december 2016 dannede Trinity rammen om julefest for 32 af de i alt 45 socialt udsatte familier i Fredericia og omegn, som via socialrådgiver Anja Rand, Fredericia, blev støttet med julehjælp. Julefesten påregnes gentaget i 2017.

• Danmarks Indsamling: Trinitys har gennem flere år som en del af CSR-indsatsen og i tråd med Trinitys værdigrundlag, som bygger på det kristne værdigrundlag – også i 2017 – støttet Danmarks Indsamling.

• Mor/Barn-Ferie: Fra 2006-2016 inviterede Trinity til Mor/Barn-Ferie. Hver sommer var/er der familier, som ikke har mulighed for at komme på ferie. Trinity samarbejdede med Frelsens Hær og tilbød socialt dårligt stillede, enlige mødre og deres børn en uges gratis ferie på Trinity.

• CSR People Prize 2017: Trinity kåres som vinder af CSR People Prize 2017, i kategorien under 100 medarbejdere. Prisen er indstiftet af VFSA – Virksomheder For  Socialt Ansvar og det var HKH Prins Joachim der overrakte diplom og trofæ.

Klagenævn

Ved klager, som ikke løses imellem Trinity og kunden, henviser vi til:
Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme – Vodroffsvej 32 – 1900 Frederiksberg C – Danmark
tlf.: +45 35 36 51 21 (telefontid alle hverdage ml. kl. 10-14)
mail: kontakt@hrt-ankenaevn.dk
www: Ankenævnet for hotel, restaurant & turisme